28/08/2018

Cách mạng công nghiệp 4.0 với quản lý nhà nước về thương mại và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Từ ngày 26-28/9/2018, Trung tâm Tư vấn và Đào tạo kinh tế thương mại phối hợp với Sở Công Thương Hà Giang tổ chức khóa đào tạo về hội nhập kinh tế quốc tế với nội dung: “Cách mạng công nghiệp 4.0 với quản lý nhà nước về thương mại và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp”.

cachmang4 02

Khóa đào tạo có sự tham gia của hơn 150 học viên.

cachmang4 01

Thành phần tham dự khóa đào tạo là các Lãnh đạo, công chức, viên chức của các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp… trên địa bàn tỉnh Hà Giang. PGS. TS – Giảng viên cao cấp từ Đại học Kinh tế quốc dân đã tham gia giảng dạy tại lớp đào tạo.

Theo Sở Công Thương tỉnh Hà Giang