31/10/2017

Bộ Công Thương ưu tiên cho mục tiêu tăng trưởng và hoàn thiện xây dựng văn bản pháp luật

Đây là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ tại cuộc họp giao ban ngày 30/10/2017 nhằm hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng

Báo cáo tổng hợp của các đơn vị chức năng thuộc Bộ cho thấy, trong tháng 10 và 10 tháng qua, Bộ Công Thương đã hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ Chính phủ giao theo các Nghị quyết và các nhiệm vụ trực tiếp khác. Tuy nhiên, đối với công tác xây dựng văn bản pháp luật theo kế hoạch vẫn còn chậm do nhiều nguyên nhân.

Trong tháng 10/2017, Bộ cũng đã làm tốt công tác cung cấp thông tin tuyên truyền, nổi bật là quy hoạch thủy điện, triển khai lộ trình xăng E5, chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Về công tác cải cách hành chính (CCHC), Bộ trưởng cũng đã chủ trì các cuộc họp, chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu đề ra. Đây cũng là cơ sở để đánh giá thi đua khen thưởng cuối năm. Bộ cũng sẽ thành lập đoàn kiểm tra hành chính nội bộ đối với các đơn vị về việc thực hiện công tác này.

Công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; Tuần lễ cấp cao APEC 2017; Hội nghị TPP 11 (tại Đà Nẵng); Hội nghị cấp cao Asean từ ngày 13-14/11 (tại Philipne); cuộc họp Ủy ban hỗn hợp với Hàn Quốc, các sự kiện chính trị ngoại giao khác….đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Về sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2017 đã đạt được kết quả tích cực, nổi bật là chế biến chế tạo tăng trên 13%; ngoại trừ một số ngành như khai khoáng giảm; chỉ số điện, than chưa đạt như kỳ vọng do những nguyên nhân khách quan. Về xuất nhập khẩu, tình hình tăng trưởng khá tốt, tính đến nay, xuất siêu đã đạt con số khoảng 1,2 tỷ USD. Thị trường trong nước đạt mức tăng trưởng khá. Với đà tăng trưởng như hiện nay của công nghiệp chế biến chế tạo, xuất nhập khẩu… khả năng hoàn thành và đóng góp cho GDP sẽ đạt được.

Đối với vụ việc liên quan đến cạnh tranh, gian lận thương mại, điển hình như vụ việc của Tập đoàn Khải Silk, các đơn vị thuộc Bộ đã nhanh chóng vào cuộc, kiểm tra xác minh, đề ra phương hướng xử lý trên tinh thần đúng quy định của pháp luật, thận trọng đảm bảo khách quan.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng cho rằng, mặc dù đã đạt được một số kết quả quan trọng nhưng khối lượng công việc còn lớn, tiến độ công việc gấp, trong khi thời gian không còn nhiều. Vì vậy, yêu cầu các đơn vị bám sát kế hoạch, cũng như các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, tăng cường phối hợp để tập trung mọi nguồn lực đảm bảo mục tiêu tăng trưởng. Trong đó, cập nhật thông tin từ Tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước phục vụ công tác quản lý điều hành; ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xử lý các dự án thua lỗ, kém hiệu quả; hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cũng như hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác của Quốc hội, Chính phủ đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công. Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh cho doanh nghiệp phát triển.

Đối với nhiệm vụ hoàn thiện xây dựng văn bản pháp luật, cần phối hợp đẩy nhanh tiến độ, chất lượng văn bản. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm. Những vấn đề còn khó khăn vướng mắc phải kịp thời báo cáo để có hướng xử lý. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để dư luận nắm bắt.

Theo BaoCongThuong.com.vn