08/11/2022

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp

Ngày 7/11, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 68 và Nghị định 66.

Hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, lãnh đạo và đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ. Cùng lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội, lãnh đạo UBND tỉnh Hoà Bình, đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường và đại biểu của 24 địa phương trong khu vực phía Bắc.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu khai mạc Hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp

Khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu: Ngày 25/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (Nghị định 68); ngày 11/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP (Nghị đinh 66). Các Nghị định ban hành đã tạo hành lang pháp lý, chính sách quản lý, phát triển cụm công nghiệp thống nhất, tương đối rõ ràng từ công tác quy hoạch, thành lập, mở rộng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong cụm.

Làm cơ sở cho các cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng, sản xuất trong cụm và đơn vị liên quan chấp hành chủ trương, quy định của Nhà nước về phát triển cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, các Nghị định bổ sung một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển đã thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ đối với phát triển cụm công nghiệp.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị định 68, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật trước như: Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường… và các văn bản hướng dẫn, do vậy một số nội dung tại các Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp gặp vướng mắc trong áp dụng pháp luật. Đồng thời, một số nội dung khác trong quá trình triển khai thực hiện cũng đã bộc lộ khó khăn, cần phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung để phù hợp hơn với thực tế.

Hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp có sự tham dự của đông đảo đại diện các Bộ, ngành, địa phương

Để đánh giá kết quả 5 năm triển khai Nghị định 68, 2 năm thực hiện Nghị định 66, từ đó đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp trong thời giai tới và tiếp tục quản lý, phát triển cụm công nghiệp hiệu quả hơn, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức Hội nghị về cơ chế, chính sách quản lý, phát triển cụm công nghiệp để các đại biểu trao đổi, thảo luận về công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp thời gian qua và giải pháp phát triển thời gian tới. Bộ Công Thương sẽ tổng hợp ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện Báo cáo đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Nghị định 68 và 2 năm thực hiện Nghị định 66, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng đề nghị: “Trong hội nghị ngày hôm nay, chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến trực tiếp từ các đại biểu, bên cạnh các ý kiến đã gửi bằng văn bản để Ban tổ chức có cơ hội tiếp thu, xây dựng chính sách, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp”.

Nguồn: https://congthuong.vn/