30/10/2017

Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp đăng ký dán nhãn năng lượng trực tuyến

Theo đó, doanh nghiệp sau khi nộp hồ sơ, được tự thực hiện việc dán nhãn năng lượng phù hợp với thông tin trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm đã đăng ký mà không cần đợi cơ quan quản lý xác nhận đã nộp hồ sơ.

bctkn

Liên quan tới thủ tục về đăng ký dán nhãn năng lượng cho các phương tiện thiết bị, Bộ Công Thương thông tin để các đơn vị liên quan được biết và thực hiện như sau:

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Quyết định số 3772/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (TKNL): các thủ tục hành chính về đăng ký công bố dán nhãn năng lượng, chứng nhận hoạt động thử nghiệm phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng sẽ do Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững chủ trì thực hiện (trước đây do Tổng cục Năng lượng thực hiện).
Đối với thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng:
Theo Điều 39, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: “Phương tiện, thiết bị thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng phải được dán nhãn trước khi đưa ra thị trường”.
Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng gửi về Bộ Công Thương theo hình thức
(i) Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://nhannangluong.dvctt.gov.vn; hoặc
(ii) Nộp hồ sơ giấy trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Vụ TKNL – Bộ Công Thương địa chỉ tại 54 Hai Bà Trưng, Phòng 307, Nhà B, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Để giảm thiểu thời gian và chi phí của doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng, cũng như thuận lợi trong quản lý nhà nước, Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp ưu tiên thực hiện thủ tục đăng ký dán nhãn trực tuyến.
Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng đến Bộ Công Thương, doanh nghiệp được tự thực hiện việc dán nhãn năng lượng phù hợp với thông tin trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm đã đăng ký mà không cần đợi cơ quan quản lý xác nhận đã nộp hồ sơ.
Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin đã công bố trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng và thông tin hiển thị trên nhãn năng lượng.
Các thông tin chi tiết cần làm rõ đề nghị liên hệ
Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương;
Địa chỉ 54 Hai Bà Trưng, Phòng 307, Nhà B, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại liên hệ 02422202358; Email: tknl-nhan@moit.gov.vn.
Theo moit.gov.vn