12/06/2018

Bộ Công Thương khẳng định hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp phát triển hạ tầng thương mại

Trong quá trình đề xuất xây dựng Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý hạ tầng thương mại, Bộ Công Thương khẳng định sẽ giữ vững nguyên tắc ưu tiên cắt giảm, tinh giảm điều kiện kinh doanh, không phát sinh thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp trong nước.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 12070/VPCP ngày 11/11/2017, trong đó giao Bộ Công Thương rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/1/2003 và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, đề xuất sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm phát luật. Với thực tiễn phát triển của các loại hình siêu thị, trung tâm thương mại và trên cơ sở kiến nghị của các địa phương đối với loại hình kết cấu hạ tầng thương mại (chợ, siêu thị, trung tâm thương mại…), Bộ Công Thương đang đề xuất xây dựng Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý hạ tầng thương mại.

Tạo hành lang pháp lý đồng bộ thúc đẩy phát triển hạ tầng thương mại

Ông Nguyễn Văn Hội – Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, mục tiêu Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý hạ tầng thương mại hướng đến trước hết là tạo hành lang pháp lý và môi trường minh bạch, thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển đồng bộ đối với các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại, trong đó bao gồm chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện lợi và các hoạt động kinh doanh có liên quan.

hotrotm1

Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Nguyễn Văn Hội cho biết Nghị định hướng đến mục tiêu tạo hành lang pháp lý đồng bộ thúc đẩy lưu thông hàng hóa trong nước và phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Cùng với đó, Nghị định cũng sẽ khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn thi hành đối với các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại hiện nay, đồng thời đảm bảo tính kế thừa của các quy định còn phù hợp của các văn bản có liên quan nhằm tạo xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ cho việc phát triển và quản lý hạ tầng thương mại.

Phó Vụ trưởng cho rằng, Nghị định được xây dựng cũng sẽ góp phần thúc đẩy việc phát triển các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại theo hướng văn minh, hiện đại, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, bảo đảm hàng hóa lưu thông tại các loại hình này có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, quan trọng hơn hết là bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

Nghị định về phát triển và quản lý hạ tầng thương mại cũng đặt mục tiêu hỗ trợ tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp lên trên hết, tạo điều kiện kết nối, thúc đẩy tiêu thụ đối với hàng hóa nói chung và hàng Việt nói riêng, đặc biệt là hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước đang được tiêu thụ nhiều qua hệ thống chợ.

Không phát sinh thủ tục hành chính, không tạo thêm điều kiện kinh doanh

Trả lời báo chí về những lo ngại của các doanh nghiệp rằng nội dung chi tiết trong Nghị định sẽ khiến việc kinh doanh trở nên khó khăn hơn, đại diện Vụ Thị trường trong nước khẳng định dự thảo Nghị định sẽ “dựa trên nguyên tắc không làm phát sinh thủ tục hành chính, không phát sinh các vấn đề về điều kiện kinh doanh mà chỉ cắt giảm, tinh giảm, hướng tới cải thiện môi trường kinh doanh thông thoáng nhất cho doanh nghiệp”, do vậy không tạo thêm điều kiện kinh doanh, không làm phát sinh các giấy phép con, gây cản trở cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp mà tạo hành lang pháp lý theo hướng xóa bỏ rào cản, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

hotrotm2

Hệ thống các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm và cửa hàng tiện lợi sẽ được tạo điều kiện tối đa để phát triển trong sự quản lý khoa học và hệ thống

Được biết, để thực hiện việc đề xuất xây dựng Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý hạ tầng thương mại, Bộ Công Thương đã và đang triển khai nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc mô hình, cách thức quản lý và điều hành hạ tầng thương mại của các nước trong khu vực và các nước ngoài khu vực có điều kiện tương đồng với Việt Nam để xem xét áp dụng cho phù hợp. Đồng thời, tổng kết việc thi hành pháp luật và đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan, gửi lấy ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan có liên quan về đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý hạ tầng thương mại.

Trên cơ sở các nghiên cứu và các ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan và đặc biệt là ý kiến của các doanh nghiệp trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực này, Bộ Công Thương đã xem xét tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định, trước khi trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Đây là bước đầu tiên để lấy ý kiến trước khi Bộ Công Thương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về phát triển và quản lý hạ tầng thương mại, trong đó sẽ bao gồm nhiều phương án khác nhau để có thể tìm được lựa chọn phù hợp nhất không chỉ bảo đảm nguyên tắc thị trường, không xung đột với các văn bản pháp luật khác mà còn tạo điều kiện tối đa cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ Công Thương khẳng định sẽ hoan nghênh mọi ý kiến góp ý trong việc bổ sung, sửa đổi đối với đề nghị xây dựng Nghị định, từ đó tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện đề xuất xây dựng dự thảo Nghị định theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Theo Tapchicongthuong.vn