15/12/2020

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020: Nghệ An có 5 sản phẩm được công nhận

Nghệ An chọn 11 sản phẩm tiêu biểu nhất đại diện cho các nhóm ngành nghề của tỉnh năm 2020 tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020. Trong số đó, có 5 sản phẩm được công nhận.

Các sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNTTB khu vực phía Bắc 2020

5 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2020, đó là: Hàng đèn lồng DP 630 và DP 640 của Công ty TNHH Đức Phong – TP. Vinh; máy bẻ đai thép tự động của Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu – huyện Quỳnh Lưu; tảo Spirulina Michio của Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ tảo Việt Nam – huyện Quỳnh Lưu; nước mắm 559 Quỳnh Lưu của Công ty Cổ phần Thủy sản Quỳnh Lưu – huyện Quỳnh Lưu và ngói màu Nakaji của Công ty Cổ phần Vật liệu và xây dựng ICEM – huyện Hưng Nguyên.

Nhằm kịp thời tôn vinh cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng được một số tiêu chí cơ bản về kinh tế, kỹ thuật, xã hội, về sử dụng nguồn nguyên liệu, giải quyết việc làm cho người lao động và thỏa mãn yêu cầu về bảo vệ môi trường, 2 năm 1 lần, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc.

Gian hàng giới thiệu và trưng bày các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Nghệ An

Việc công nhận và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu có tác động tích cực trong việc tạo động lực để các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh tích cực đổi mới, năng động, sáng tạo cải tiến công nghệ, sản xuất được nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, mở rộng thị trường, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển. Đây cũng là việc làm thiết thực để thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ III, năm 2020.

Với mục tiêu phát triển bền vững, đưa các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ra thị trường, hoạt động bình chọn đã đạt được mục đích động viên, khuyến khích các cơ sở tham gia phát triển sản xuất, tạo thêm cơ hội mở rộng thị trường cho doanh nghiệp.

Nguồn: https://congthuong.vn/