09/08/2017

Bắc Kạn: Tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề án khuyến công quốc gia năm 2017

Thực hiện chương trình khuyến công quốc gia năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn phối hợp với Công ty Cổ phần Hồng Hà thực hiện Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu tại phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn. Thời gian thực hiện đề án từ tháng 3 đến tháng 7/2017. Sau thời gian triển khai thực hiện hiện, chiều ngày 28/7/2017, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn đã tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án.

Để phát huy tiềm năng của địa phương về nguồn nguyên liệu, góp phần đáp ứng nhu cầu về vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tạo việc làm có thu nhập ổn định cho người lao động, năm 2017 Công ty cổ phần Hồng Hà đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu công suất 7 triệu viên/năm. Đây là sự đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu đạt quy chuẩn, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, đồng thời góp phần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 09/10/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đề án đã hỗ trợ một phần kinh phí bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2017, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Cổ phần Hồng Hà ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong dây chuyền sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu (máy nghiền đá), góp phần đẩy mạnh việc chuyển đổi từ sử dụng gạch nung sang gạch không nung, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đáp ứng nhu cầu thực tế, tạo điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng của thị trường, tạo việc làm ổn định cho 20 lao động tại nhà máy sản xuất của doanh nghiệp. Đề án đã được thực hiện hoàn thành, đạt được các chỉ tiêu yêu cầu đề ra./.

Theo Tapchicongthuong.vn