10/09/2021

Bắc Kạn: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021

Theo đánh giá từ Sở Công Thương Bắc Kạn, nửa đầu năm 2021 được sự chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành cùng những nỗ lực phòng chống dịch, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nên tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không bị ảnh hưởng nhiều. so với cùng kỳ năm trước ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ đã có sự tăng trưởng khá, đặc biệt kim ngạch xuất nhập khẩu đã có sự tăng trưởng vượt bậc.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên các chương trình xúc tiến thương mại 2021 không được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Sở cũng đã kịp thời báo cáo, xin chủ trương của UBND tỉnh và sẽ tham mưu triển khai trong thời điểm thích hợp. Cùng đó, ngành Công Thương tỉnh cũng sẽ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của năm 2021.

Cụ thể, về công nghiệp: Ngành tham mưu UBND tỉnh xây dựng Phương án phát triển cụm công nghiệp; Đề án phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; Kế hoạch đầu tư hạ tầng công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ  chức triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa năm 2021; xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra an toàn hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai hoàn thành các đề án, nhiệm vụ Khuyến công năm 2021 đã được giao.

Về thương mại, ngành xây dựng dự thảo và trình UBND tỉnh xem xét ban hành Kế hoạch phát triển xuất khẩu tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025; hỗ trợ xây dựng website thương mại điện tử bán hàng, bộ thương hiệu trực tuyến cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh; triển khai nhân rộng mô hình chợ thí điểm bảo đảm An toàn thực phẩm cho 03 chợ trên địa bàn tỉnh; rà soát, lập kế hoạch di dời kho chứa, công trình chế biến, sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, các cơ sở sản xuất, kinh doanh loại hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người…

Để hoàn thành mục tiêu trên, ngành Công Thương cũng xây dựng nhiều giải pháp. Trong đó, tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Quảng Chu, huyện Chợ Mới; cụm công nghiệp Cảm Giàng, huyện Bạch Thông và Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn để thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp; đôn đốc các dự án công nghiệp đang dừng hoạt động thực hiện tái cơ cấu hoạt động sản xuất; đồng thời, tăng cường công tác quản lý, đôn đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong điều kiện dịch bệnh covid diễn biến phức tạp. Phát huy hiệu quả các dự án khai khoáng, sản xuất kim loại đã đầu tư trên địa bàn tỉnh để tập trung nguồn nguyên liệu quặng chì, kẽm khai thác tại các mỏ khoáng sản để cung cấp cho các nhà máy sản xuất kim loại trên địa bàn tỉnh. Đồng thời hướng dẫn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng đa dạng các nguồn nguyên liệu theo quy định của pháp luật để bổ sung, hỗ trợ nguồn nguyên liệu phục vụ cho nhà máy sản xuất theo công suất thiết kế. Tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các đề án khuyến công năm 2021 đã được giao; tiếp tục thực hiện dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ” (CSSP) theo kế hoạch chi tiết số 191/KH-BCĐ ngày 04/02/2021 của Ban Chỉ đạo Dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn và Kế hoạch số 200/KH-SCT ngày 24/5/2021 của Sở đảm bảo hiệu quả.

Ngành cũng tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động, kinh doanh thương mại dịch vụ; làm tốt công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động của các tổ chức, cá nhân; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thương mại giữ ổn định thị trường. Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu phát triển thị trường, nhất là thị trường vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá.

Đổi mới và tăng cường thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại để quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm sản và sản phẩm công nghiệp của tỉnh. Tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại có chiều sâu, mang tính bền vững; tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất về xây dựng nhãn mác, bao bì sản phẩm, tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ…; tham gia và tổ chức hội nghị kết nối cung cầu, hội chợ trong và ngoài tỉnh để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, cơ hội hợp tác kinh doanh…

Nguồn: http://khuyencongonline.gov.vn/