17/04/2020

Bắc Giang: Phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 457/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công năm 2020 với tổng kinh phí phê duyệt là 4,5 tỷ đồng.

Cụ thể, chương trình khuyến công năm nay chủ yếu tập trung vào hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật theo các nhóm ngành như: Nhóm ngành nghề công nghiệp chế biến; nhóm ngành nghề sản xuất sản phẩm thiết bị, dụng cụ cơ khí; nhóm ngành nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ để đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị trong chế biến nông sản, trong sản xuất rượu, sản xuất các loại bánh, sơ chế dược liệu, sản xuất mộc dân dụng… với nguồn kinh phí lên đến 3 tỷ đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh còn phê duyệt 630 triệu đồng phục vụ cho hoạt động tư vấn, trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn và 440 triệu đồng để hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đồng thời, đẩy mạnh việc tuyên truyền và năng lực quản lý và tổ chức thực hiện chương trình khuyến công…

Nguồn: http://www.congnghieptieudung.vn/