22/07/2019

Bắc Giang: Khẩn trương thực hiện kế hoạch khuyến công

Tính đến hết quý II/2019, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh đã triển khai và nghiệm thu nhiều chương trình đề án khuyến công, hoàn thành 50% kế hoạch được giao.

Trung tâm vừa phối hợp với Hợp tác xã (HTX) Hằng Anh (xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế) hoàn thành và tiến hành nghiệm thu Đề án “Đầu tư ứng dụng máy đóng gói trà túi lọc tự động trong sản xuất chè” thuộc Chương trình Khuyến công địa phương. Kết quả cho thấy, sau khi máy đóng gói trà túi lọc tự động được đưa vào sản xuất đã giúp tạo ra sản phẩm chè đa dạng, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Doanh thu và lợi nhuận của HTX theo đó tăng đáng kể.

bacgiang2507

Dây chuyền tráng, sấy mỳ gạo liên hoàn của HTX Sản xuất và Tiêu thụ nông sản thực phẩm Hoài Khương

Cũng thuộc nội dung hỗ trợ máy móc, thiết bị vào sản xuất, thời gian qua, trung tâm đã triển khai và hoàn thành nhiều đề án như: Ứng dụng hệ thống sấy mỳ gạo sử dụng năng lượng mặt trời cho HTX mỳ Chũ Bắc Giang Tùng Chi; ứng dụng hệ thống sấy trong sản xuất mỳ gạo của HTX Sản xuất và Tiêu thụ nông sản thực phẩm Hoài Khương; ứng dụng máy hút ẩm công nghiệp trong sấy mỳ gạo tại HTX Sản xuất và Tiêu thụ mỳ gạo Quế Hằng Châu Sơn; ứng dụng máy nghiền mùn trong sản xuất nấm tại HTX Nông nghiệp và Phát triển đa ngành Hưng Vượng…

Về nội dung đào tạo nghề, trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo nghề mộc dân dụng cho 25 lao động trên địa bàn xã Liên Chung, huyện Tân Yên; đào tạo nâng cao tay nghề mộc dân dụng cho 50 học viên trên địa bàn xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang…

Ngoài ra, trung tâm cũng đã triển khai nhiều hoạt động khác thuộc nội dung phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, xúc tiến thương mại, thông tin tuyên truyền về chính sách khuyến công…

Theo đại diện Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Giang, năm 2019, Khuyến công Bắc Giang được giao thực hiện 25 đề án, trong đó 23 đề án khuyến công địa phương và 2 đề án khuyến công quốc gia. Mặc dù 6 tháng đầu năm, trung tâm đã hoàn thành 50% kế hoạch, tuy nhiên do triển khai nhiều nội dung từ khuyến công, xúc tiến thương mại, tư vấn phát triển công nghiệp… nên nhiệm vụ những tháng cuối năm còn rất nặng nề.

Để hoàn thành sớm, đạt kết quả tốt kế hoạch cả năm, trung tâm sẽ tổ chức thông tin, hướng dẫn, giải đáp cho các đơn vị thụ hưởng và thống nhất biện pháp phối hợp trong quá trình thực hiện với các cơ quan, tổ chức có liên quan; phân công nhiệm vụ chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện từng đề án cho cán bộ và chuyên viên của trung tâm. Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức và cá nhân có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát; tiến hành nghiệm thu kết quả, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ các đề án khuyến công sau khi đã thực hiện xong.

Ngoài ra, với những hạn chế của công tác khuyến công như: Chưa có nhiều đề án khuyến công điểm thực hiện trong nhiều năm liên tục; thiếu sự lồng ghép khuyến công với các Chương trình Mục tiêu quốc gia; hệ thống tổ chức khuyến công chưa đầy đủ… trung tâm sẽ nghiên cứu, đề xuất các cấp có thẩm quyền giải pháp khắc phục.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Giang đang bám sát kế hoạch, rốt ráo triển khai các đề án phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của năm vào cuối tháng 11/2019.

Theo congthuong.vn