09/12/2016

APEC 2017 HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Một trong những định hướng APEC 2017 hướng tới để tạo động lực tăng trưởng cho kinh tế toàn cầu là hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tăng cường năng lực cạnh tranh, sáng tạo và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

apec

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017, đã nhấn mạnh như vậy tại Hội thảo về các ưu tiên của APEC 2017 diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Theo Phó Thủ tướng, hiện 97% tổng số doanh nghiệp trong khu vực là các daonh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Các doanh nghiệp này là động lực quan trọng cho tăng trưởng và tạo việc làm. Vì vậy, APEC cần hành động mạnh mẽ hơn để thực hiện sáng kiến thuận lợi hóa kinh doanh, kể cả cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo. Là khu vực có số lượng người sử dụng internet lớn nhất và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, Châu Á – Thái Bình Dương có nhiều tiềm năng hợp tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật số và quốc tế hóa doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Phó Thủ tướng cũng cho rằng APEC 2017 cần thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm.

“Cải cách cơ cấu cần là ưu tiên của APEC nhằm thúc đẩy tăng năng suất, tăng trưởng sáng tạo và thu hẹp khoảng cách phát triển. Chúng ta cần xây dựng các cộng đồng vững mạnh và bao trùm, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Cần tăng cường khả năng thích ứng trước những biến động và cú sốc về kinh tế, tài chính, cũng như trước thiên tai và dịch bệnh,” ông Minh nói.
Đồng thời với đó, đẩy mạnh kết nối và hội nhập khu vực sâu rộng cũng sẽ là một ưu tiên cho APEC 2017 mà Việt Nam hướng tới. Trong bài phát biểu của mình, Phó Thủ tướng cho rằng làm sống động hợp tác thương mại và đầu tư là nhân tố thiết yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực và hoàn thành các Mục tiêu Bogor vào năm 2020. APEC cần tăng cường hợp tác trên các vấn đề thương mại và đầu tư thế hệ mới để bảo đảm mọi người dân đều có thể hưởng lợi.

Đặc biệt, các nền kinh tế APEC cần tận dụng cơ hội do những cơ chế hiện có và đang hình thành ở khu vực mang lại, trong đó có Cộng đồng ASEAN, TPP, RCEP và FTAAP. Và để tăng cường kết nối khu vực và tiểu khu vực, chúng ta cần xây dựng cơ sở hạ tầng có chất lượng, tận dụng các cơ chế tài chính sáng tạo và quan hệ đối tác công – tư.

Và cuối cùng, trước những tác động chưa từng có của biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững cũng sẽ là mục tiêu hướng tới của các nền kinh tế APEC trong năm 2017.

“ APEC cần thúc đẩy chuyển giao và áp dụng công nghệ mới nhằm tăng năng suất, chất lượng và tính bền vững của nông nghiệp. Chúng ta cũng cần tăng cường quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, đào tạo kỹ năng cho nông dân và hỗ trợ họ tiếp cận vốn và thị trường. Đặc biệt, APEC cần thúc đẩy thương mại và đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, thúc đẩy phát triển nông thôn sáng tạo và bao trùm,” Phó Thủ tướng nói.

Theo Dddn.com.vn