09/11/2021

Giải bài toán nâng cao giá trị thương hiệu

Từ sự hỗ trợ của chương trình khuyến công quốc gia, nhiều sản phẩm CNNT đã khẳng định thương hiệu, gia tăng giá trị, nâng cao đời sống cho người dân tại nhiều địa phương trên cả nước.

Xác định yếu tố then chốt

Các sản phẩm CNNT ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong đó, xây dựng và mở rộng thương hiệu nâng cao giá trị sản phẩm là yếu tố then chốt giúp cho sản phẩm CNNT nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

nangcao1

Bao bì sản phẩm giúp kết nối giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất

Tỉnh Quảng Bình có nhiều sản phẩm CNNT tiêu biểu, số lượng sản phẩm được bình chọn đạt cấp khu vực và cấp quốc gia ngày càng nhiều. Theo Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình, các sở, ngành, địa phương đã quan tâm, hỗ trợ các nguồn vốn khuyến công, đổi mới máy móc, thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, năng lực quản lý cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các sản phẩm CNNT.

Trong những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình đã tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT tham gia hội chợ, triển lãm trưng bày sản phẩm, hội nghị kết nối cung – cầu trong và ngoài nước nhằm nâng cao khả năng tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nếu năm 2016, tỉnh Quảng Bình chỉ có 1 sản phẩm CNNT tiêu biểu đạt cấp khu vực và 1 sản phẩm đạt cấp quốc gia thì đến năm 2020, tỉnh đã có 46 sản phẩm, bộ sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh. Các sản phẩm tập trung ở các nhóm thủ công mỹ nghệ, chế biến nông, lâm, thủy sản, thực phẩm, cơ khí… Trong đó, 41 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh; 10 sản phẩm, bộ sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực miền Trung – Tây Nguyên và 5 sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia.

Ông Phan Trung Thông – Giám đốc Hợp tác xã Sinh thái Sông Son (Quảng Bình) – đơn vị có sản phẩm CNNT tiêu biểu đạt cấp quốc gia – cho biết, việc có thương hiệu trên thị trường đã góp phần giúp việc tiêu thụ sản phẩm được tốt hơn. HTX sẽ tiếp tục đầu tư hơn nữa để nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã đẹp, xứng đáng là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia của tỉnh Quảng Bình.

Định vị riêng cho sản phẩm

Thực tế, tại các làng nghề, cơ sở sản xuất CNNT có nhiều sản phẩm khá giống nhau. Để tạo định vị cho riêng một sản phẩm, cơ sở CNNT cần phải đầu tư quy trình và có đội ngũ chuyên nghiệp để thiết kế, thực hiện xây dựng quá trình quảng bá, xử lý các tranh chấp thương hiệu… Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường tiêu dùng ngày càng cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi các doanh nghiệp, cơ sở CNNT không ngừng đầu tư cải tiến sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm CNNT góp phần đưa các sản phầm làng nghề đến được nhiều người tiêu dùng hơn. Tuy nhiên, không phải cơ sở CNNT nào cũng đủ lực để đầu tư cho phát triển thương hiệu và rất cần thêm sự hỗ trợ của các tổ chức, ban, ngành.

Hiểu được tầm quan trọng trong việc đầu tư thương hiệu, thiết kế bao bì đối với sản phẩm CNNT, trong Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 – 2025, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (Trung tâm) Đồng Tháp đã lập đề án hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT tiêu biểu về tư vấn thiết kế bao bì, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Các đối tượng được hưởng hỗ trợ về tư vấn thiết kế bao bì là các doanh nghiệp, cơ sở CNNT có sản phẩm đạt chứng nhận Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu, sản phẩm đặc thù của địa phương…

Theo Trung tâm, việc tạo ra một thiết kế bao bì đẹp mắt sẽ giúp các cơ sở CNNT tiêu biểu bán hàng, quảng bá thương hiệu một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Thông qua chương trình hỗ trợ này, đơn vị kỳ vọng sẽ giúp các cơ sở CNNT tiêu biểu thể hiện được đặc tính sản phẩm một cách rõ nét nhất và định vị sản phẩm đó trong tâm thức của người tiêu dùng; giúp tạo được sự tin tưởng với khách hàng thông qua những mẫu thiết kế bao bì súc tích, hấp dẫn, đồng thời thúc đẩy sức mua của người tiêu dùng…

Do vậy, Trung tâm dự kiến sẽ hỗ trợ 6 doanh nghiệp và cơ sở CNNT biểu thiết kế mẫu mã bao bì. Trung tâm sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT có nhu cầu để tiếp tục triển khai nội dung đề án, góp phần thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm CNNT tiêu biểu, đặc biệt là các sản phẩm của các cơ sở đã được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp.

Bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, các cơ sở CNNT cũng cần có sự đầu tư thích đáng cho việc phát triển, xây dựng và bảo vệ thương hiệu, nhằm gia tăng cơ hội mở rộng thị trường.

Nguồn: https://congthuong.vn/