24/01/2017

6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương năm 2017

Dù được đánh giá là đi đầu trong cải cách hành chính năm 2016 với việc đơn giản hóa và xóa bỏ hàng trăm thủ tục gây phiền hà doanh nghiệp; đạt nhiều chỉ tiêu về xuất khẩu, mở rộng thị trường, cân đối cung cầu hàng hóa… song Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng vẫn còn ngổn ngang nhiều vấn đề cần giải quyết. Tại Hội nghị tổng kết toàn ngành sáng 6/1, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu ra 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Công Thương sẽ phải làm trong năm 2017.

Năm 2017, ngành Công thương phấn đấu chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 8 – 9%, xuất khẩu sẽ tăng cao hơn chỉ tiêu được giao là 6 – 7% và nhập siêu thấp hơn chỉ tiêu được giao là 3,5% kim ngạch xuất khẩu.

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, trước những thuận lợi và khó khăn đặt ra trong năm 2017, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao cũng như góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP cả nước năm 2017 tăng 6,7%, Bộ Công thương đã nêu một số mục tiêu cơ bản. Trong đó, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp phấn đấu tăng 8 – 9%, xuất khẩu sẽ tăng cao hơn chỉ tiêu được giao là 6 – 7% và nhập siêu thấp hơn chỉ tiêu được giao là 3,5% kim ngạch xuất khẩu.

Bên cạnh đó, toàn ngành phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng khoảng 10 – 11%, chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm 2017 kiểm soát theo mức Quốc hội giao là khoảng 4%. Từ những mục tiêu cụ thể nêu trên, tại hội nghị Bộ Công thương đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện từng nhóm mục tiêu. Trong đó, để tăng từ 8 – 9% chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp sẽ thực hiện tăng cường vào chế biến, chế tạo, giảm dần gia công, lắp ráp…

Với mục tiêu phát triển thương mại trong nước tăng từ 10 – 11%, Bộ Công thương sẽ đẩy mạnh triển khai Cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2016 – 2020… Đặc biệt, cùng với các bộ ban ngành khác, Bộ Công thương chú trọng cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hoá thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Mặt khác, năm 2017 cũng sẽ là năm Bộ Công thương tập trung xử lý các vấn đề tồn tại ở các dự án đầu tư kém hiệu quả, báo cáo Chính phủ quyết định và sớm giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Dưới đây là Toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của ngành Công Thương, sáng 6/1.

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc;

Thưa các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương, các đồng chí Lãnh đạo các địa phương;

Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,

Trước hết, tôi xin phép thay mặt Lãnh đạo Bộ Công Thương và toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong ngành Công Thương, xin chân thành cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với hoạt động của ngành Công Thương, và ngày hôm nay đã trực tiếp dành thời gian tới tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của ngành Công Thương.

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ, thưa các đồng chí

Trong bản Báo cáo tổng kết chung gửi tới các đồng chí, Bộ Công Thương đã nêu khá chi tiết về tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác của toàn Ngành. Tôi xin phép được trình bày ngắn gọn về những vấn đề lớn trong phát triển của ngành Công Thương năm 2016 và định hướng kế hoạch triển khai trong năm 2017, trong đó sẽ nhấn mạnh và đề cập thẳng vào những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong phát triển của Ngành thời gian tới.

Trước hết, về đánh giá tình hình năm 2016:

Bước vào năm 2016, bối cảnh và điều kiện để thực hiện kế hoạch phát triển của Ngành năm 2016 có cả những yếu tố thuận lợi nhưng đã phải đối diện với nhiều khó khăn, phức tạp mới nảy sinh.
Trong đó, về thuận lợi, Bộ Công Thương cho rằng yếu tố cơ bản nhất là sự vào cuộc khẩn trương, chỉ đạo mạnh mẽ, xuyên suốt của Chính phủ khóa XIV mới được kiện toàn, đứng đầu là Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, khơi dậy nguồn lực phát triển trong toàn xã hội trên tinh thần của một Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động.

Mặt khó khăn, năm 2016, các lĩnh vực hoạt động của ngành Công Thương gặp phải những khó khăn lớn cả về thị trường xuất khẩu và sản xuất trong nước. Ở lĩnh vực xuất khẩu, chúng ta gặp phải khó khăn kép trước sự sụt giảm mạnh cả về cầu và giá trên thị trường thế giới, đặc biệt là nhóm nhiêu liệu – khoáng sản, đã tác động trực tiếp tới kết quả xuất khẩu của Việt Nam. Ở trong nước, tình hình thời tiết, thiên tai, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh diễn biến phức tạp, mới đây nhất là hạn hán ở miền Trung, Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở ĐBSCL trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày càng gay gắt và khốc liệt.

Trước bối cảnh và diễn biến tình hình cả ở trong và ngoài nước với những thuận lợi và khó khăn đan xen như vậy, tình hình thực hiện kế hoạch công tác năm 2016 của toàn ngành Công Thương với sự chỉ đạo sâu sát của Chính phủ cũng như sự vận động mạnh mẽ của toàn hệ thống của chúng ta đã đạt một số kết quả tích cực. Tôi xin đi vào một số con số thống kê của ngành Công Thương.

Thứ nhất, đối với công nghiệp:

Hai điểm đáng lưu ý trong sản xuất công nghiệp của Việt Nam năm 2016 chúng ta nhận thấy là sự sụt giảm mạnh của ngành khai khoáng đồng thời trong đó là sự duy trì tích cực trong tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành năm 2016 tăng 7,5% (như vậy tăng thấp hơn so với mức tăng 9,8% của 2015). Nhìn vào chỉ số sản xuất của ngành khai khoáng năm 2016 đã sụt giảm ở mức 5,9%, làm giảm 1,3 điểm phần trăm trong mức tăng chỉ số sản xuất công nghiệp IIP chung. Đây cũng là ngành duy nhất có chỉ số IIP giảm so với cùng kỳ năm 2015 chủ yếu do giá dầu thô giảm, dẫn đến sản lượng dầu thô khai thác giảm mạnh (năm 2016 giảm 8,1% trong khi cùng kỳ năm 2015 chúng ta đã tăng 7,8%).

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó chúng ta thấy con số của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có những nỗ lực rất đáng khích lệ, là đầu kéo quan trọng cho tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp dẫn chúng ta đến con số là 7,5%. Trong bối cảnh khó khăn của tình hình trong nước và thế giới, chỉ số IIP của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo năm 2016 đã duy trì được ở mức 11,2% (đây là mức cao, thậm chí còn cao hơn mức tăng của năm 2015 là 10,5%).

Về xu hướng phát triển của các ngành sản xuất trong nước năm 2016, chỉ số tổng hợp về tình hình sản xuất – PMI của Việt Nam các tháng trong năm 2016 luôn ở mức cao hơn 50 điểm so với cùng kỳ của các tháng cuối năm trước và cho thấy tín hiệu là có sự phục hồi và mở rộng của sản xuất trong nước, và chúng ta kỳ vọng là tiếp tục mở rộng sản xuất cùng với môi trường kinh doanh sản xuất đang ngày càng thuận lợi sẽ có được động thái tích cực hơn trong năm 2017.

Xem xét những vấn đề lớn trong sản xuất công nghiệp năm 2016 cho thấy: Chúng ta vẫn đang đối mặt với những vấn đề khó khăn, thậm chí mang tính chiến lược cơ bản và đây đang đặt ra những nhiệm vụ cho ngành Công Thương:

Ngành dầu khí: Cơ bản đã đạt tới ngưỡng khai thác ở trong nước. Việc đầu tư, thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài ngày càng khó khăn. Sản lượng khai thác trong những năm tới sẽ có xu hướng giảm dần do trữ lượng có hạn. Năm 2015, khai thác dầu thô trong nước đạt 16,88 triệu tấn, năm 2016 là 15,17 triệu tấn, và kế hoạch năm 2017 là 12,28 triệu tấn. Đây là sự sụt giảm rất lớn so với những năm trước của chúng ta.

Đối với ngành than: Mặc dù có trữ lượng lớn, nhưng hạn chế lớn nhất của ngành là điều kiện khai thác mỏ ngày càng xuống sâu và đi xa hơn làm cho giá thành của chúng ta khó cạnh tranh đối với nguồn than nhập khẩu. Đồng thời, vấn đề đổi mới quản trị và công nghệ vẫn là hạn chế mặc dù có bước nhảy vọt trong nhiều khu vực của ngành than. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải tiếp tục đổi mới về tái cơ cấu cũng như đổi mới về công nghệ.

Ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ: Nhìn chung đánh giá vẫn chưa có những giải pháp mang tính đột phá để tạo bước ngoặt cho phát triển của nhóm ngành này. Trên thực tế toàn ngành có những tiến bộ trong hàng loạt các ngành cơ khí, chế biến, chế tạo nhưng chưa có sự cân đối, chủ yếu tập trung ở nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hình thành theo chuỗi. Các doanh nghiệp nội địa chưa phát triển tương xứng, năng lực cạnh tranh chưa cao; các hàm lượng của công nghê, của năng suất lao động còn thấp ở trong các giá trị sản phẩm.

Ngành hóa chất, phân bón: Ngoài lĩnh vực sản xuất hóa chất cơ bản, lĩnh vực phân bón hóa chất của chúng ta tương đối ổn định và có mức tăng trưởng khá. Tuy nhiên, sản xuất phân bón còn tồn tại 3 hạn chế lớn, trong đó chủ yếu xuất phát từ phía chủ quan cần phải được xử lý, đó là: Tình trạng buôn lậu, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng trên thị trường; hoạt động thua lỗ của một số doanh nghiệp, các dự án trong lĩnh vực. Nhu cầu sử dụng phân bón truyền thống tiếp tục xu hướng giảm đang tạo ra thách thức lớn cho ngành công nghiệp này của chúng ta.

Đối với các ngành công nghiệp có giá trị lớn của đất nước như dệt may, da giày trong những năm qua đã chứng kiến những nỗ lực đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, của ngành; giúp cho ngành công nghiệp dệt may, công nghiệp da giày đóng góp cho tăng trưởng chung của đất nước. Tuy nhiên, năm 2016 cũng đã chứng kiến những khó khăn khách quan của thị trường thế giới vì vậy kết quả không đạt được như kỳ vọng dù rằng vẫn đạt được kết quả khả quan trong bối cảnh chung của thế giới. Năm 2017 cũng sẽ còn tiềm ẩn khó khăn cho những ngành công nghiệp này. Chúng ta tiếp tục phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn về thị trường xuất khẩu trước xu hướng chuyển dịch chung trên thị trường thế giới đối với những đơn hàng gia công đơn giản, không yêu cầu chất lượng cao, khách hàng chuyển sang một số nước như Bangladesh, Campuchia…
Tóm lại, năm 2016 toàn ngành Công Thương ghi nhận những nỗ lực và kết quả tích cực ở hầu hết các ngành công nghiệp trong bối cảnh trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn, nhưng những hạn chế, yếu kém bộc lộ rõ nét đòi hỏi phải có những điều chỉnh về chính sách cũng như có những chính sách hiệu quả hơn nữa.

Đối với xuất khẩu:

Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 175,9 tỷ USD, tăng 8,6% so với năm 2015 (năm 2015 tăng 7,9%). Đây là mức tăng thấp hơn so với mục tiêu kế hoạch được Quốc hội giao từ đầu năm (10%) nhưng trong mức điều chỉnh của Quốc hội cuối năm (7,5% – 8%) thì mức tăng 8,6% cho thấy nỗ lực rất lớn với chỉ đạo điều hành của cả hệ thống, đặc biệt là nỗ lực chung của cả hệ thống doanh nghiệp và nền kinh tế. Trong bối cảnh chung của thị trường thế giới đang suy giảm, mức tăng 8,6% của Việt Nam là một con số vô cùng tích cực nếu so với con số tăng trưởng ở mức rất thấp (từ 1% – 3%, thậm chí tăng trưởng âm của hàng loạt các cường quốc xuất khẩu khác.

Đánh giá chung về tình hình xuất khẩu năm 2016 của Việt Nam có thể nhận định 3 nét lớn cụ thể như sau:
Một là, thương mại toàn cầu và tăng trưởng kinh tế của các quốc gia là đối tác nhập khẩu lớn của Việt Nam đều có xu hướng giảm, thậm chí giảm rất mạnh; cùng với đó, giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới cũng giảm khá sâu, đặc biệt là của nhóm hàng nhiên liệu – khoáng sản đã tác động tiêu cực đến kim ngạch cũng như năng lực xuất khẩu của Việt Nam. Tính chung giá cả hàng hóa xuất khẩu bình quân năm 2016 giảm hơn 1,8% so với năm trước, trong đó riêng nhóm hàng nhiêu liệu đã giảm tới 20,1%, nhóm hàng nông sản thực phẩm giảm 3,8%. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2016 tăng 10,6% và như vậy vượt kế hoạch năm 2015 so với mục tiêu của chúng ta. Điều này cho thấy nỗ lực giữ vững sản xuất, gia tăng xuất khẩu của ta vẫn được nỗ lực tăng cường.

Hai là, nhóm hàng nông – lâm – thủy sản, công nghiệp chế biến và khu vực doanh nghiệp trong nước đều có nét phát triển tích cực, đặc biệt là ở những tháng cuối năm để duy trì tốc độ tăng trưởng cả năm đạt mức khá. Tăng trưởng xuất khẩu cả năm của nhóm nông – lâm – thủy sản đạt 22,14 tỷ USD, tăng 7,5%; nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 141,2 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm 2015. Xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước đạt 50 tỷ USD, tăng 4,8% so với năm 2015. Báo cáo với Thủ tướng và các đồng chí đây là một nét rất tích cực cho thấy có sự đảo chiều trong xuất khẩu của Việt Nam. Trong 2015, tốc độ tăng trưởng của khu vực FDI là tốc độ tăng trưởng 2 con số và tốc độ tăng trưởng của Việt Nam là chỉ có hơn 1% của doanh nghiệp nội địa nhưng chúng ta đến nay tốc độ của các doanh nghiệp nội địa là hơn 4,8% cho thấy trong bối cảnh rất khó khăn của 2016 thì doanh nghiệp nội địa của chúng ta đã có sự cải thiện đáng kể về năng lực cạnh tranh cũng như đóng góp cho xuất khẩu.
Ba là, trong cơ cấu thị trường xuất khẩu, hầu hết các thị trường xuất khẩu lớn, truyền thống và có ký kết hiệp định thương mại song phương hoặc đa phương với Việt Nam đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt. Đây có thể coi là nét son trong bản đồ xuất khẩu của Việt Nam khi mà xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 27,4%, sang Hàn Quốc tăng 29%, sang Nhật Bản tăng 3,4%, sang Ấn Độ tăng 7,7%…).

– Tuy nhiên, 2 điểm hạn chế tiếp tục xuất hiện trong lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2016 cần được nhìn nhận, đó là: Sự sụt giảm liên tiếp ở khu vực thị trường ASEAN, đặc biệt trong bối cảnh cộng đồng kinh tế AEC bắt đầu có hiệu lực, cho thấy khả năng tận dụng, khai thác lợi ích từ hội nhập từ khu vực ASEAN và AEC này chưa tốt (năm 2014 kim ngạch xuất khẩu giảm 10,1%, năm 2015 giảm 4,7%, năm 2016 giảm 4,7%). Điều đó cho thấy có sự sụt giảm tương ứng hàng năm cần có sự quan tâm, điều chỉnh cho tốt trong công tác hội nhập khu vực Đông Nam Á và Cộng đồng kinh tế ASEAN.

Về nhập khẩu:

Nhập khẩu hàng hoá tăng thấp ở mức 4,6% so với 2015 chủ yếu do giá thế giới giảm. Trong năm 2016, cơ bản chúng ta đã kiểm soát tốt và điều hành tốt nhập khẩu để bảo đảm phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước, các mặt hàng cần thiết cho sản xuất và tiêu dùng trong nước cũng như các mặt hàng cần nhập khẩu để phục vụ sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Trên thực tế, báo cáo Thủ tướng và các đồng chí là chúng ta đạt yêu cầu là duy trì mức nhập siêu 5% của tổng kim ngạch duy trì mức xuất siêu ở mức cao là 2,68 tỷ USD. Đây là năm thứ 4 liên tiếp chúng ta đạt mức xuất siêu trong kim ngạch hai chiều của Việt Nam.
Trong nhập khẩu đã có sự dịch chuyển ra khỏi khu vực thị trường châu Á (là khu vực có công nghệ, hàng hóa trung bình và thấp) và tiếp tục tăng trưởng trong các khu vực có nền kinh tế có trình độ phát triển cao như là châu Âu, Nhật Bản, Mỹ…
Về phát triển thương mại trong nước:
Năm 2016, thương mại trong nước tiếp tục phát huy được vai trò là trụ đỡ cho tăng trưởng ở bối cảnh thị trường xuất khẩu gặp khó khăn và công nghiệp chưa có sự bứt phá lớn. Tính chung cả năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 3.527,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,19% so với năm trước (năm 2015 tăng 9,8%), nếu loại trừ yếu tố giá thì còn tăng thực tế 7,8%, thấp hơn mức tăng 8,5% của năm trước do sức mua không biến động lớn.

Trật tự thị trường năm 2016 cũng đã tiếp tục được cải thiện. Công tác quản lý thị trường được triển khai quyết liệt, nhất là trong một số lĩnh vực hoặc mặt hàng quan trọng và thường xuyên phải đối mặt với hàng giả, hàng kém chất lượng, phẩm chất như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, xăng dầu, khí hóa lỏng, an toàn thực phẩm… Công tác quản lý hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp được thắt chặt, đạt những tiến bộ tích cực cơ bản đẩy lùi những hoạt động trục lợi làm giảm rõ rệt các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, góp phần giảm thiểu những nguy cơ gây tổn thất cho xã hội cũng như cho lợi ích người dân và người tiêu dùng.

Trong phát triển thương mại nội địa vẫn cho thấy những hạn chế rất căn bản đó là: Hệ thống bán lẻ trong nước chưa thực sự được củng cố và phát triển một cách chủ động, bền vững trong bối cảnh hội nhập đang tiếp tục được đẩy nhanh. Chúng ta đang hội nhập rất sâu và rộng với thế giới thông qua hàng loạt các FTA sẽ được tiếp tục triển khai trong những năm tới đây. Hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại trong nước nhìn chung còn yếu kém, tính kết nối chưa cao, đặc biệt là đối với các khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa… Đã đạt được hiệu quả to lớn từ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhưng khả năng khai thác, chiếm lĩnh thị trường và hàng loạt các bải toán liên quan về thương hiệu, về chất lượng của sản phẩm, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước nhìn chung còn rất nhiều hạn chế. Đây là bài toán lớn mà Bộ Công Thương và Chính phủ sẽ cùng tập trung xử lý trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
Về công tác hội nhập quốc tế và phát triển thị trường ngoài nước:
Diễn biến khá phức tạp và tiềm ẩn bất ổn trong bối cảnh quốc tế năm 2016, công tác hội nhập và phát triển thị trường ngoài nước tiếp tục được Bộ Công Thương chú trọng. Chính phủ thường xuyên phối hợp cùng các Bộ ngành trong đó có Bộ Công Thương chỉ đạo, phối hợp triển khai một cách chủ động. Tích cực không chỉ tổ chức, tham gia đàm phán, hội nhập mà còn tham gia thực hiện các đàm phán. Cùng với việc tổ chức thực thi các FTA đã và mới có hiệu lực như FTA Việt Nam – Hàn Quốc, Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu…, nhiều FTA lớn tiếp tục được đẩy mạnh đàm phán như RCEP, ASEAN – Hồng Kông; Việt Nam – EFTA (bao gồm 4 nước Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein), FTA Việt Nam – Israel… Qua đó, chúng ta đang tiếp tục khẳng định những bước đi vững chắc cũng như nhất quán của tư tưởng mở cửa hội nhập sâu rộng vào thế giới mà không lệ thuộc vào bất kỳ một FTA đơn lẻ nào.

Công tác xây dựng một Chính phủ kiến tạo, tăng cường tương tác với doanh nghiệp, người dân:
Được đẩy mạnh trong năm 2016. Cùng với những chỉ đạo mạnh mẽ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương trong năm 2016 đã triển khai một loạt chương trình hành động liên quan đến cải cách hành chính, tái cơ cấu lại bộ máy tổ chức cũng như tiếp tục thực hiện những Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục đơn giản hóa, minh bạch hóa các thủ tục hành chính và làm hoàn thiện môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước cũng như tiếp cận với thị trường quốc tế.

Trong năm 2016, nhiều qui định về điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính được Bộ Công Thương nghiên cứu, dỡ bỏ, theo tinh thần là thực sự kiến tạo, thực sự hành động, phục vụ, tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Ví dụ như: Bãi bỏ Thông tư 37/2015/TT-BCT quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may; Sửa đổi quy định về khai báo hóa chất tại Thông tư 40/2011/TT-BCT; Ban hành Thông tư 24/2016/TT-BCT quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng; Gần đây nhất, ngày 28/12/2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 36/2016/TT-BCT thay thế Thông tư 07/2012/TT-BCT ngày 4/4/2012 về quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, theo đó đã bãi bỏ những qui định bất hợp lý, không còn phù hợp như quy định cấp Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho từng lô hàng nhập khẩu, chỉ định tổ chức kiểm nghiệm… Và rất nhiều chương trình hành động khác cũng như đổi mới trong quản lý nhà nước và hoàn thiện môi trường sản xuất kinh doanh của chúng ta thực hiện nhiệm vụ Chính phủ kiến tạo sẽ được tiếp tục triển khai trong 2017.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, ngày 09 tháng 12 năm 2016 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã ký ban hành Quyết số 4846/QĐ-BCT về phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; theo đó, Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ 15 TTHC, đơn giản hóa 108 TTHC trong tổng số 443 TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (tương đương với đơn giản hóa 27,8% tổng số TTHC hiện có).

Ngày 23 tháng 12 năm 2016, Bộ Công Thương đã khai trương Cổng Dịch vụ công trực tuyến, theo đó tích hợp toàn bộ các dịch vụ công cấp độ 3 và 4 của Bộ tại một cửa duy nhất, tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp khi thực hiện khai báo hồ sơ trực tuyến tại Bộ Công Thương. Cổng Dịch vụ công trực tuyến này cũng là đầu mối duy nhất kết nối của Bộ Công Thương liên thông đến Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, các mặt công tác về sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ… trong ngành Công Thương năm 2016 đã tiếp tục được tập trung đẩy mạnh và đạt được những kết quả tích cực.

Như vậy có thể nói, kết quả đạt được của năm 2016 đã cho thấy những nỗ lực to lớn của toàn ngành Công Thương. Kết quả trên đáng được chúng ta trân trọng và đặt niềm tin để có thể định hướng cho nhiệm vụ 2017 sắp tới. Nhưng đồng thời chúng ta cũng rất nghiêm túc nhìn nhận được những điểm hạn chế, yếu kém nội tại trong phát triển của Ngành trong hàng loạt các vấn đề chúng ta cũng đang tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như sự hợp tác của các Bộ ngành, đơn vị trong đó có việc thực hiện các giải pháp căn cơ cho các dự án tồn tại, các dự án không hiệu quả mà cả Chính phủ cũng như dư luận quan tâm. Chúng ta cũng cần thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ trong việc khắc phục các yếu kém trong công tác quản lý nhà nước của Bộ Công Thương còn có tồn tại đã được nêu ra trong kỳ họp Quốc hội vừa qua cũng như trong các Chương trình hành động mà Chính phủ đã nêu. Và đặc biệt trong Chương trình hành động nêu tại Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 bao gồm 250 nhiệm vụ và các nhóm giải pháp mà Thủ tướng Chính phủ đã nêu trong kỳ họp Chính phủ vừa qua. Chúng ta cũng cần khắc phục những tồn tại yếu kém trong quản lý thị trường khi vẫn để xảy ra tình trạng hỗn loạn trong thị trường phân bón, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật… Chúng ta cần ngăn chặn hiện tượng hàng giả, hàng nhái hoành hành trên thị trường gây ra thiệt hại cho nền kinh tế cũng như cho người sử dụng. Chúng ta cũng cần đổi mới trong công tác thị trường, xúc tiến thương mại cũng như công tác phát triển thị trường nước ngoài, trong nước… đảm bảo hiệu quả Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, đảm bảo được phát triển thị trường, khai thác tốt các thị trường hội nhập; bảo vệ thị trường nội địa, xây dựng tốt kênh phân phối thị trường nội địa, phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập trong giai đoạn tới đây. .

Bước vào năm 2017, xác định những khó khăn, thử thách là rất lớn, song thuận lợi có được cũng hết sức căn bản cho phát triển của ngành Công Thương. Đó là những kết quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tạo ra động lực bước đầu để cho chúng ta có thể tiếp tục triển khai các nhiệm vụ công tác đã được xây dựng, phê duyệt. Chúng ta cũng sẽ tập hợp được sự đoàn kết nội bộ trong toàn ngành Công Thương triển khai, thực hiện các Chương trình hành động của Bộ Công Thương.

Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội, Chính phủ giao cho năm 2017, Bộ Công Thương xác định sẽ tập trung đi thẳng vào giải quyết những vấn đề được coi là điểm nghẽn, là hạn chế trong phát triển của Ngành như đã nêu trên. Trong đó, xác định năm 2017 sẽ tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy theo Nghị định mới của Chính phủ, xây dựng đội ngũ cán bộ dựa trên phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn cao, đáp ứng được yêu cầu của đổi mới. Việc chúng ta thực hiện tái cơ cấu Bộ Công Thương theo hướng tinh giản hóa, gọn nhẹ, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước chắc chắn còn chưa đủ, phải còn đi kèm với công tác về thể chế, nâng cao năng lực của đội ngũ công chức, viên chức của ngành Công Thương. Đây là những giải pháp vô cùng quan trọng đảm bảo cho chúng ta có một Chính phủ kiến tạo, một Chính phủ hành động, phục vụ tại Bộ Công Thương, đáp ứng những yêu cầu của hội nhập và phát triển trong giai đoạn tới đồng thời giải quyết được những tồn tại yếu kém bao năm nay liên quan đến quản lý nhà nước của chúng ta.

Hai là, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Theo đó, tiếp tục nghiên cứu, tháo gỡ những rào cản trong đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử thực hiện có hiệu quả về phát triển kinh tế và hội nhập.

Ba là, tập trung giải quyết một cách căn bản những điểm tồn tại, hạn chế lớn trong phát triển công nghiệp. Đó là những vấn đề về tái cơ cấu trong phát triển ở các lĩnh vực dầu khí, điện, than, phân bón hóa chất; thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ theo hướng gắn kết và tham gia chặt chẽ hơn vào chuỗi giá trị của khu vực và thế giới; xử lý tốt bài toán an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn gắn với bảo đảm những vấn đề về môi trường; xử lý một cách căn bản các vấn đề về an toàn thủy điện và an toàn xả lũ. Đặc biệt, như đã nói ở trên, giải quyết tồn tại ở các dự án lớn thua lỗ, kém hiệu quả với những giải pháp căn cơ và hiệu quả đi kèm đó là những giải pháp về mặt thể chế, pháp lý, nhân lực…đảm bảo không xảy ra tình trạng tương tự trong tương lai.

Bốn là, công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong và ngoài nước. Trong đó cần đặc biệt quan tâm bên cạnh việc thực hiện các cơ hội, các cam kết quốc tế, rất cần xử lý tốt các công cụ của phòng vệ thương mại và xâu dựng hàng rào kỹ thuật để bảo vệ thị trường nội địa đi kèm với phát triển hạ tầng thương mại, các kênh phân phối, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cũng như nhu cầu của đời sống nhân dân và xã hội.

Năm là, củng cố một bước trong phát triển hệ thống phân phối bán lẻ trong nước; hình thành đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại thông suốt trên khắp các địa bàn, khu vực thị trường từ thành thị tới các khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; cùng với triển khai đi vào chiều sâu Cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để tạo điều kiện cho hàng Việt Nam phát triển rộng khắp, khai thác tốt tiềm năng của thị trường trong nước rộng lớn cũng như trong khung khổ hội nhập.

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng công nghệ để tận dụng tốt cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một trong những yếu tố vô cùng trọng tâm và then chốt trong những thập kỷ mới của đất nước. Những thách thức và thuận lợi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ đặt ra rất sát và cụ thể ngay trong năm 2017 và những năm tới cho ngành Công Thương và cho nền kinh tế. Rõ ràng cần phải có những đối sách cho những thách thức và khai thác thuận lợi của những rô bốt hóa, của tự động hóa, của tin học hóa cũng như hàng loạt những thay đổi lớn của quốc gia, quốc tế, chắc chắn cũng sẽ thay đổi những xu hướng của hội nhập thế giới.

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ, thưa các đồng chí

Trong năm 2016 cũng đã chứng kiến nỗ lực rất lớn của các Tập đoàn, các Tổng công ty, các doanh nghiệp trực thuộc Bộ trong hàng loạt các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cũng như các nhiệm vụ khác. Với những khó khăn như trên chúng ta đã chứng kiến những chỉ tiêu tăng trưởng của Ngành, của đất nước trên các lĩnh vực điện, dầu khí, than khoáng sản, hóa chất, phân bón, dệt may, da giày, rượu bia, nước giải khát, thuốc lá… đều có mức tăng trưởng vượt kế hoạch.

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ, thưa các đồng chí

Tất cả những nội dung nhiệm vụ trọng tâm nêu trên đã được Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng thành những những Chương trình hành động cụ thể để tổ chức triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2017. Đó là các chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2017/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết số 100/2016/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV… Trong đó, đã xác định những nội dung công việc cụ thể, thời gian hoàn thành cụ thể để từ đó phân giao trách nhiệm cho từng đồng chí Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ với thời hạn và nhiệm vụ cụ thể

Báo cáo với Thủ tướng chúng tôi cũng đã thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, rút kinh nghiệm từ những bài học của Chính phủ cũng đã tổ chức các tổ công tác của Bộ trưởng tại Bộ Công Thương có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, theo sát trong việc thực hiện các nhiệm vụ lớn của Ngành để từ đó đảm bảo yêu cầu về mặt chất lượng và hiệu quả trong đó có cả những vấn đề lớn như đã nêu liên quan đến xử lý yếu kém của các dự án tồn tại.

Bộ Công Thương xác định năm 2017 sẽ là năm có ý nghĩa bước ngoặt quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao cho kế hoạch 5 năm 2016 – 2020. Với tinh thần đổi mới, hành động, Bộ Công Thương xin cam kết với Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí là sẽ nỗ lực ở mức cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Nhân dịp năm mới 2017 và cả nước chuẩn bị đón Tết cổ truyền Đinh Dậu, thay mặt Lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành Công Thương, tôi xin kính chúc Thủ tướng Chính phủ dồi dào sức khỏe, tiếp tục quan tâm chỉ đạo ngành Công Thương và dẫn dắt Chính phủ vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước ngày càng phát triển và phồn thịnh. Xin được kính chúc toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị và gia đình một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Theo moit.gov.vn