23/12/2017

400 lượt doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Yên Bái trong năm 2017

Trong năm 2017, Sở Công Thương đã tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thương mại điện tử cho các cán bộ lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nâng cấp một số chuyên mục trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử tỉnh Yên Bái.

Sở cũng tư vấn, hỗ trợ 400 doanh nghiệp công thương chủ yếu và doanh nghiệp công thương khác hoàn thiện xây dựng hạ tầng thương mại điện tử. Trong đó đã tư vấn, hỗ trợ giúp các doanh nghiệp đăng ký thành viên và đăng tải thông tin trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Yên Bái.

Trong năm 2017, Sở đã duy trì, quản trị, vận hành Sàn giao dịch Thương mại điện tử đạt kết quả tốt.

Hiện nay, số doanh nghiệp đã đăng ký tham gia thành viên trên Sàn là 400 lượt doanh nghiệp; Tổng số sản phẩm chào mua, chào bán trên Sàn là 1.500 lượt sản phẩm.

Trong đó doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tham gia thành viên trên sàn là trên 85%; Các sản phẩm được đăng tải chủ yếu là các sản phẩm thế mạnh của tỉnh như: Chè, quế, tinh bột sắn, giấy đế, giấy vàng mã, tinh dầu quế, khoáng sản, sản phẩm cơ khí, tranh đá quý …Số lượng khách truy cập trên sàn ngày một tăng. Các sản phẩm được truy cập nhiều nhất bao gồm: tinh bột sắn, sản phẩm chè các loại, sản phẩm quế, tinh dầu quế, sản phẩm gỗ các loại, khoáng sản các loại, tranh đá quý…

400ldn

Bước sang năm 2018, Sở Công Thương tiếp tục triển khai các nội dung thuộc kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Yên Bái năm 2018. Quản trị, vận hành Sàn giao dịch Thương mại điện tử đảm bảo số lượng lượt doanh nghiệp tham gia đăng ký thành viên trên sàn và số lượng lượt sản phẩm chào mua, chào bán trên sàn ngày một tăng. Tiếp tục tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thiện hạ tầng thương mại điện tử trong đó có một số doanh nghiệp ứng dụng các phần mềm tiện ích, tích hợp…..

Sở Công Thương Tỉnh Yên Bái