Loading...
Ngày 02-03/12/2016, Đoàn Thanh niên Cục Công nghiệp địa phương (CNĐP) – Bộ Công Thương tham gia Chương trình ‘‘Đông ấm cho em năm 2016’’ do Đoàn khối các cơ quan Trung ương tổ chức.
Tin Tức Và Sự Kiện
Việc áp dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất, kinh doanh là điều kiện quan trọng để các doanh nghiệp phát triển và từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường.
Theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020. Một trong mục tiêu quan trọng đề ra trong giai đoạn từ năm 2016 -2020 là đẩy mạnh thông tin tuyên truyền sâu rộn
Công tác khuyên công
Giai đoạn 2011 - 2015, khuyến công Bắc Giang đã hỗ trợ thực hiện 52 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật. Các đề án đã phát huy hiệu quả, khuyến khích đơn vị thụ hưởng mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Bình quân 01 đồng vốn khuyến công thu h
Giai đoạn 2011 - 2015, khuyến công Bắc Giang đã hỗ trợ thực hiện 52 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật. Các đề án đã phát huy hiệu quả, khuyến khích đơn vị thụ hưởng mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Bình quân 01 đồng vốn khuyến công thu h
Công tác tư vấn
Năm 2015, Việt Nam đã thu hút trên 7,94 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 57 triệu lượt khách du lịch nội địa, đạt doanh thu 338.000 tỷ đồng, tạo ra 750.000 việc làm trực tiếp trong tổng số 2,25 triệu việc làm liên quan đến du lịch. 7 tháng đầu năm 2
Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những thập kỷ qua chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, tăng trưởng liên quan đến các ngành công nghiệp gây ô nhiễm và cường độ sử dụng năng lượng cao. Chính vì vậy, áp dụng chỉ số GDP