Loading...
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo Đại hội của Đoàn cơ sở Cục Công nghiệp địa phương, vừa qua Chi đoàn Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) long trọng tổ chức Đại h&
Ngày 03/3/2017 Công đoàn và Đoàn thanh niên Cục Công nghiệp
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định ban hành quy chế tiếp công d
Vừa được kế thừa kỹ năng nghề truyền thống từ ông cha, vừa được tiếp thu công
Tin Tức Và Sự Kiện
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo Đại hội của Đoàn cơ sở Cục Công nghiệp địa phương, vừa qua Chi đoàn Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) long trọng t&o
Tại các cuộc tiếp Thứ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc và lãnh đạo một doanh nghiệp Hoa Kỳ diễn ra sáng nay, 15/3, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư phát triển hạ tầng,
Công tác khuyên công
Thực hiện chương trình khuyến công năm 2016, đến nay, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình (Trung tâm) đã cơ bản hoàn thành kế hoạch năm
Thực hiện chương trình khuyến công năm 2016, đến nay, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình (Trung tâm) đã cơ bản hoàn thành kế hoạch năm
Công tác tư vấn
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước, trong đó quy định nội dung báo cáo tài chính nhà nước; việc tổ chức thực hiện lập, công khai báo cáo tài chính nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương tro
Các dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được nhà nước bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích được hỗ trợ 10% tổng vốn đầu